h1

หน้าหลัก ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่ว แผนกลยุทธ์ ผู้บังคับบัญชา กระดานสนทนา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
 

หน่วยงานในสังกัด
   ร้อย ตชด.๑๔๔

   ร้อย ตชด.๑๔๕

   ร้อย ตชด.๑๔๖
   ร้อย ตชด.๑๔๗

หน่วยงานใน สตช.
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยในสังกัด สตช.
   บช.ตชด.
   บก.ตชด.
   กก.ตชด.

สื่อมวลชน
   TV ช่อง ๓    ไทยรัฐ
   TV ช่อง ๕    เดลินิวส์
   TV ช่อง ๗    ข่าวสด
   TV ช่อง ๙    มติชน
 TV ช่อง NBT    คมชัดลึก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ฟัง FM ตชด.๑๐๐.๒๕MHz
แจ้งการกระทำผิด

123

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
Hit Counter by Digits15

     ๑๕ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจ ประพฤติ ปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ 1
h1

  07

     ๗ ก.พ.๖๐ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะ เดินทางด้วย ฮ. ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการเนิน ๗๐๐ , ฐาน ปฏิบัติการเนิน ๑๑๑๕ ฐานปฏิบัติการเนิน ๘๖๐
h1

d

     ๒๐ ม.ค.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ และครอบครัว ร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดh1

  14

     ๑๔๑๘๓๐ พ.ย.๕๙ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔  พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ และครอบครัว ร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ ๓๐ วัน) พร้อมทั้งร่วมร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ , เพลงขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ และ เพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณด้านหน้า กก.ตชด.๑๔
h1

02

     ๒ ก.ย.๕๙ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการรถเกราะ วี ๑๕๐ ที่ บ.ป่าทราย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานh1

  23

     ๒๓ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย สว.ผงป.กก.ตชด.๑๔ ร่วมต้อนรับ ผบ.กกล.สุรสีห์ ที่ ฐปก.บ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี
h1

19        ๑๙ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ (ผบ.ร้อย ถปภ.ฯ) พร้อมกำลังพลจาก ร้อย ตชด.๑๔๕-๑๔๗,ร้อย ตชด.๑๔๑-๑๔๓,ฝ่ายอำนวยการ และ ชุดเก็บกู้ฯ รวม ๑๙๓ นาย  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ถวายความ ปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เสด็จทรงเข้าร่วมการแข่งขัน “เมืองสามอ่าวมาราธอน ๒๐๑๗ ”
ณ สะพานสราญวิถี อ.เมือง จ.ประจวบฯ (เป็นการส่วนพระองค์)  1

h1
  12  

     ๑-๒ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ ตรวจปัสวะ ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อหาสารเสพติด ตามโครงการ ตชด.๑๔ สีขาว  1
h1

10  

     ๑๐ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๔ ,ฝ่ายอำนวยการ ,ชุดเก็บกู้ฯ ร่วมถวาย ความปลอดภัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ จิตอาสาป้องกันเอดส์ ครั้งที่ ๘
ณ ร.ร.บ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี

h1

  28  

     ๒๘ ต.ค.๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จำกัด จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ณ กก.ตชด.๑๔
h1


ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน    
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกองรักษาการณ์ จำนวน ๑ หลัง    ๑๔ มี.ค.๖๐  n
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม จำนวน ๑ หลัง    ๔ ม.ค.๕๙   
    p ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๗ อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   ๖ ต.ค.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ   ๒๘ ก.ย.๕๙
    p ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง    ๑๓ ก.ย.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๖       ๒๓ พ.ย.๕๘
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนวด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๕       ๑๙ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน         ๑๑ พ.ย.๕๘
    p ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง      ๕ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก จำนวน ๗ หลัง         ๑๐ ส.ค.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน ๘๐๐ เมตร       ๒๔ มิ.ย.๕๘    
    p ประการศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องส้วม ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ห้องส้วมนักเรียนชาย , ห้องส้วมนักเรียนหญิง         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก , ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว , ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ         ๑๕ มิ.ย.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู จำนวน ๒ ห้องเรียน       ๑๐ มิ.ย.๕๘    
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ห้องส้วมนักเรียนชาย - หญิง จำนวน ๒ หลัง         ๘ มิ.ย.๕๘
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. จำนวน ๓ หลัง        ๘ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. ๑.ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก ๒.ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ๓.ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
๔.ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
 ๕.ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ   ๑ พ.ค.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา   ๑. ประกาศ   ๒. เอกสาร       ๒๔ มิ.ย.๕๗
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน ร.ร.ตชด.      ๒๘ ม.ค.๕๗

       คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
       แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ

     p อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ     n
     p กระบวนการและระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ๘ ขั้นตอน     n
     p สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐ อัตรา     
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๙   
     p ผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๙  ได้แก่ ๑.ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๕๔ ,  ๒.ระเบียบประเภทสหกรณ์ฯ  , ๓.แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
     p คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ    
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้น ประทวน พ.ศ.๒๕๕๙    
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เลขประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๙  
     p ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๙  
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘    
     p ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.ประจำปี ๒๕๕๘     
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ 
     p ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานประจำสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านห้วยโสก
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน ) และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซี่งเป็นศิษย์เก่า
ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๗

     p ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก 
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
     p ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     p ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก   
     p กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนา " ค่ายพระมงกุฎเกล้า " กก.ตชด.๑๔ วันที่ ๖ ส.ค.๕๕
     p บัญชีรายละเอียดการขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร.   
     โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด      แบบฟอร์มตัวอย่าง     p วิธีการชำระเงิน  

      1 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเ ฉิน (IT Contingency Plan) ของ กก.ตชด.๑๔ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  n
      1 วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิด  n
      p องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน
       องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

h

      1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  แบบตรวจร่างกาย     n
      1 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร  ๑.มูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์  ๒.มส.ตชด.สว.และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ๓.สมาคมแม่บ้านตำรวจ 
๔.มูลนิธิบุณยะจินดา  ๕.มูลนิธ พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์  ๖.ร.ต.อ.ธรณิศฯ  ๗.ม.ศรีปทุมของสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ๘.บช.ตชด. n
      1 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปีงลประมาณ ๒๕๕๖  
      1 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
      1 แผนการแจกจ่ายยา - เวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๕๕   ๑.ร.ร.ตชด.ในสังกัด  ๒.ร้อย ตชด.๑๔๔ - ๑๔๗  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร:๐๓๒-๕๑๐๐๕๒ - ๔ โทรสาร:๐๓๒-๕๗๘๐๕๗
อีเมล์:bpp14@bpp.go.th