h1

หน้าหลัก ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่ว แผนกลยุทธ์ ผู้บังคับบัญชา กระดานสนทนา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
 

หน่วยงานในสังกัด
   ร้อย ตชด.๑๔๔

   ร้อย ตชด.๑๔๕

   ร้อย ตชด.๑๔๖
   ร้อย ตชด.๑๔๗

หน่วยงานใน สตช.
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยในสังกัด สตช.
   บช.ตชด.
   บก.ตชด.
   กก.ตชด.

สื่อมวลชน
   TV ช่อง ๓    ไทยรัฐ
   TV ช่อง ๕    เดลินิวส์
   TV ช่อง ๗    ข่าวสด
   TV ช่อง ๙    มติชน
 TV ช่อง NBT    คมชัดลึก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ฟัง FM ตชด.๑๐๐.๒๕MHz
แจ้งการกระทำผิด

123

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
Hit Counter by Digits31

     ๓๑ พ.ค.๖๐ พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร  ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กก.ตชด.๑๔ โดยมี พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  ผกก.ตชด.๑๔  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ 1
h1

  18

     ๑๘ พ.ค.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยชุดเก็บกู้ฯ (EOD) ,ชุดสุนัขตรวจค้น วัตถุระเบิด และข้าราชการตำรวจ รวม ๒๑ นาย ร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนรักษาความสงบ
เรียบร้อย จ.ประจวบฯ ณ สำนักงานเทศบาลหัวหิน และสวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่ อ.หัวหิน จ.ปข.

h1

10

     ๑๐ เม.ย.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรสุวรรณ์  ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม ๓๔ นาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
h1

  15

     ๑๕ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจ ประพฤติ ปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙
h1

07

     ๗ ก.พ.๖๐ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะ เดินทางด้วย ฮ. ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการเนิน ๗๐๐ , ฐาน ปฏิบัติการเนิน ๑๑๑๕ ฐานปฏิบัติการเนิน ๘๖๐
h1

  d

     ๒๐ ม.ค.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ และครอบครัว ร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
h1

19        ๑๙ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ (ผบ.ร้อย ถปภ.ฯ) พร้อมกำลังพลจาก ร้อย ตชด.๑๔๕-๑๔๗,ร้อย ตชด.๑๔๑-๑๔๓,ฝ่ายอำนวยการ และ ชุดเก็บกู้ฯ รวม ๑๙๓ นาย  ร่วมปฏิบัติหน้าที่ถวายความ ปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา เสด็จทรงเข้าร่วมการแข่งขัน “เมืองสามอ่าวมาราธอน ๒๐๑๗ ”
ณ สะพานสราญวิถี อ.เมือง จ.ประจวบฯ (เป็นการส่วนพระองค์)  1

h1
  12  

     ๑-๒ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ ตรวจปัสวะ ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อหาสารเสพติด ตามโครงการ ตชด.๑๔ สีขาว  1
h1

10  

     ๑๐ ก.พ.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๖ พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๔ ,ฝ่ายอำนวยการ ,ชุดเก็บกู้ฯ ร่วมถวาย ความปลอดภัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ จิตอาสาป้องกันเอดส์ ครั้งที่ ๘
ณ ร.ร.บ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี

h1

  28  

     ๒๘ ต.ค.๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จำกัด จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ณ กก.ตชด.๑๔
h1


ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน    
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกองรักษาการณ์ จำนวน ๑ หลัง    ๑๔ มี.ค.๖๐  n
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม จำนวน ๑ หลัง    ๔ ม.ค.๕๙   
    p ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๗ อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   ๖ ต.ค.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ   ๒๘ ก.ย.๕๙
    p ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง    ๑๓ ก.ย.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๖       ๒๓ พ.ย.๕๘
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนวด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๕       ๑๙ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน         ๑๑ พ.ย.๕๘
    p ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง      ๕ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก จำนวน ๗ หลัง         ๑๐ ส.ค.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน ๘๐๐ เมตร       ๒๔ มิ.ย.๕๘    
    p ประการศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องส้วม ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ห้องส้วมนักเรียนชาย , ห้องส้วมนักเรียนหญิง         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก , ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว , ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ         ๑๕ มิ.ย.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู จำนวน ๒ ห้องเรียน       ๑๐ มิ.ย.๕๘    
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ห้องส้วมนักเรียนชาย - หญิง จำนวน ๒ หลัง         ๘ มิ.ย.๕๘
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. จำนวน ๓ หลัง        ๘ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. ๑.ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก ๒.ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ๓.ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
๔.ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
 ๕.ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ   ๑ พ.ค.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา   ๑. ประกาศ   ๒. เอกสาร       ๒๔ มิ.ย.๕๗
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน ร.ร.ตชด.      ๒๘ ม.ค.๕๗

       คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
       แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ

     p ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    n
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) เลขประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐    
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐ n   
     p อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ     
     p กระบวนการและระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ๘ ขั้นตอน     
     p สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐ อัตรา     
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๙   
     p ผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๙  ได้แก่ ๑.ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๕๔ ,  ๒.ระเบียบประเภทสหกรณ์ฯ  , ๓.แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
     p คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ    
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้น ประทวน พ.ศ.๒๕๕๙    
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เลขประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๙  
     p ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๙  
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘    
     p ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.ประจำปี ๒๕๕๘     
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ 
     p ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานประจำสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านห้วยโสก
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน ) และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซี่งเป็นศิษย์เก่า
ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๗

     p ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก 
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
     p ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     p ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก   
     p กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนา " ค่ายพระมงกุฎเกล้า " กก.ตชด.๑๔ วันที่ ๖ ส.ค.๕๕
     p บัญชีรายละเอียดการขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร.   
     โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด      แบบฟอร์มตัวอย่าง     p วิธีการชำระเงิน  

      1 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเ ฉิน (IT Contingency Plan) ของ กก.ตชด.๑๔ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  n
      1 วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิด  n
      p องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน
       องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

h

      1 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร     n
      1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  แบบตรวจร่างกาย     n
      1 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร  ๑.มูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์  ๒.มส.ตชด.สว.และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ๓.สมาคมแม่บ้านตำรวจ 
๔.มูลนิธิบุณยะจินดา  ๕.มูลนิธ พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์  ๖.ร.ต.อ.ธรณิศฯ  ๗.ม.ศรีปทุมของสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ๘.บช.ตชด. n
      1 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปีงลประมาณ ๒๕๕๖  
      1 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
      1 แผนการแจกจ่ายยา - เวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๕๕   ๑.ร.ร.ตชด.ในสังกัด  ๒.ร้อย ตชด.๑๔๔ - ๑๔๗  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร:๐๓๒-๕๑๐๐๕๒ - ๔ โทรสาร:๐๓๒-๕๗๘๐๕๗
อีเมล์:bpp14@bpp.go.th