พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด.พร้อมคณะเพื่อนศิษย์เก่าสันติราษฎร์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อบริจาคสิ่งของ ที่ รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ

D254E07C-1018-4229-9A05-32E7440724D3-L0-001 6496E900-571E-4FC5-9F9A-DA793AA315A6-L0-001 57523E06-76A0-43CF-9A52-7A4CDC5F6C1B-L0-001 4D8A499A-67D7-400F-9B89-877C90CD5EB4-L0-001
3630364B-BDC3-436A-A2AC-75DD07C7EE8C-L0-001 4BBAE50D-D41F-41F2-A5E3-1D498B1A6865-L0-001 FD809A68-91C5-406F-AB1B-9092611097B0-L0-001 B3467005-B446-4868-A277-2F0203B5AC7F-L0-001
1E43FADD-7CCA-415B-94BE-4E1601159CC1-L0-001 108F16E4-889B-4E64-A1B4-3DEA833BA652-L0-001 E475D503-16B4-4B8E-B1F8-ABB398E20903-L0-001 E2768077-043E-48CC-BF57-46B4C5E44DE4-L0-001
CDB2D56E-F0A1-4278-BB19-1F374A358119-L0-001 D3625618-C5BB-4A98-9E55-C8FC795B52E0-L0-001 5C0CE286-53ED-4B1D-A11C-0DBD68EA7DD5-L0-001