๒๗-๒๘ มิ.ย.๖๖ กำลังพล กก.ตชด.๑๔ เข้ารับการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

IMG 3418 IMG 3419 IMG 3429 IMG 3486
IMG 3496 IMG 3494 IMG 3499 IMG 3285
IMG 3303 IMG 3308 IMG 3490 IMG 3269
IMG 3270 IMG 3271 IMG 3272 IMG 3273
IMG 3280 IMG 3327 IMG 3337 IMG 3339
IMG 3343 IMG 3350 IMG 3351 IMG 3352
IMG 3353 IMG 3355 IMG 3356 IMG 3358
IMG 3360 IMG 3367 IMG 3372 IMG 3382
IMG 3393 IMG 3398 IMG 3400 IMG 3402
IMG 3412 IMG 3413 IMG 3420 IMG 3421
IMG 3466 IMG 3467 IMG 3480 IMG 3484
IMG 3488 IMG 3492