พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รองผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

138706 138708 138709 138707
138719 138720 138718 138725
138712 138713 138715 138728
138731 138732 138733