๓๑ มี.ค.๖๖ พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา เม่งเอียด สว.กก.ตชด.๑๔ เดินทางไปร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ

IMG 1938 IMG 1969 IMG 1970 IMG 1943
IMG 1946 IMG 1950 IMG 1953 IMG 1956
IMG 1958 IMG 1960 IMG 1964 IMG 1966
IMG 1936