พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมร้อย ตชด.๑๔๔ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กำลังพล

DSC 0510 DSC 0535 DSC 0563 DSC 0584
DSC 0589 DSC 0602 DSC 0586 DSC 0595
DSC 0630 DSC 0647 DSC 0645 DSC 0656
DSC 0694 DSC 0697