๘ ธ.ค.๖๕ กก.ตชด.๑๔ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.พงค์ศักดิ์ ไชยสาลี สว.กก.ตชด.๑๔ (ธกวส.) พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัดรวม ๓ นาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน ณ กองบิน ๕ ประจวบคีรีขันธ์

IMG 1850 IMG 1847 IMG 1855 IMG 1857
IMG 1860 IMG 1864 IMG 1870