ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๕

IMG 1813 IMG 1781 IMG 1782 IMG 1784
IMG 1771 IMG 1774 IMG 1792 IMG 1796
IMG 1797 IMG 1799 IMG 1807 IMG 1812
IMG 1816 IMG 1821 IMG 1823 IMG 1825
IMG 1833 IMG 1836 IMG 1838 IMG 1839
IMG 1840 143097 143101 143102
143103 143094