๒๕ พ.ย.๖๕ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.๑๔ จัดพิธีราชสักการะ วางพานพุ่ม และกล่าวราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

S 2752589 S 2752517 S 2752521 S 2752523
S 2752530 S 2752533 S 2752542 S 2752543
S 2752544 S 2752545 S 2752548 S 2752549
S 2752553 S 2752555 S 2752536 S 2752537
S 2752583 S 2752587 S 2752591 S 2752598
S 2752600 S 2752601 S 2752617 S 2752606
S 2752612 S 2752614