๐๗ พ.ย.๖๕ พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ นายตำรวจใหม่(นรต.รุ่น ๗๕) ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ในพื้นที่ กก.ตชด.๑๔

IMG 1646 IMG 1655 IMG 1656 IMG 1657
IMG 1661 IMG 1669 IMG 1671 IMG 1673
IMG 1678 IMG 1686 IMG 1684 IMG 1689
IMG 1691 IMG 1697 IMG 1700 IMG 1706
IMG 1707 IMG 1708 IMG 1709 IMG 1712
IMG 1714 IMG 1724 IMG 1726 IMG 1728
IMG 1769 IMG 1767 IMG 1736 IMG 1737
IMG 1732 IMG 1748 IMG 1751 IMG 1750
IMG 1741 IMG 1764 IMG 1763 IMG 1757
IMG 1754 IMG 1756 IMG 1753