๒๗ ต.ค.๖๕ พ.ต.ท.วรพงศ์ พรัมรัตนพงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๓ ร่วมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม ๘๐ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสระน้ำ ณ กก.ตชด.๑๔ เนื่องในวันปิยมหาราช

S 2285599 S 2285603 S 2285606 S 2285617
S 2285623 S 2285625 S 2285613 S 2285609
S 2285629 S 2285618 S 2285624 S 2285627
S 2285631 S 2285602 S 2285607 S 2285610
S 2285615