๒๔-๒๕ มิ.ย.๖๕ กก.ตชด.๑๔ ได้ทำการฝึก ทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ฝึก กก.ตชด.๑๔

IMG 9347 IMG 9107 2 IMG 9114
IMG 9144 IMG 9162 IMG 9419 IMG 9422
IMG 9426 IMG 9427 IMG 9446 IMG 9190
IMG 9202 IMG 9216 IMG 9222 IMG 9223
IMG 9227 IMG 9231 IMG 9240 IMG 9241
IMG 9244 IMG 9261 IMG 9262 IMG 9264
IMG 9266 IMG 9280 IMG 9281 IMG 9295
IMG 9298 IMG 9303 IMG 9317 IMG 9323
IMG 9333 IMG 9369 IMG 9370 IMG 9371
IMG 9409 IMG 9412 IMG 9447 IMG 9448
IMG 9453 IMG 9456 IMG 9457 IMG 9459
IMG 9460 IMG 9462 IMG 9465 IMG 9466
IMG 9473 IMG 9477 IMG 9479 IMG 9487
IMG 9488 IMG 9516 IMG 9536 IMG 9537
IMG 9538 IMG 9540 IMG 9542 IMG 9559
IMG 9575 5