๘ ก.ค.๖๕ กก.ตชด.๑๔ จัดพิธีมอบประกาศ เกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการ ตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔

IMG 9704 IMG 9712 IMG 9730 IMG 9716
IMG 9728 IMG 9727 IMG 9731 IMG 9738
IMG 9741 IMG 9746 IMG 9751 IMG 9763
IMG 9796 IMG 9771 IMG 9783 IMG 9790
IMG 9814 IMG 9822 IMG 9846 IMG 9853
IMG 9861 IMG 9862 IMG 9866 IMG 9870
IMG 9891 IMG 9912 IMG 9924 IMG 9931
IMG 9956 IMG 9965 IMG 9969 IMG 9970
IMG 9974 IMG 9937 IMG 9944 IMG 9946