กก.ตชด.๑๔ จัดพิธีรับพระราชทาน พระพลังแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจในสังกัด

1 IMG 8903 2 3
IMG 8884 IMG 8890 IMG 8892 IMG 8894
IMG 8897 IMG 8908 IMG 8912 IMG 8918
IMG 8924 IMG 8930 IMG 8934 IMG 8937
IMG 8942 IMG 8946 IMG 8951 IMG 8958