๒ มิ.ย.๖๕ หน่วยจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

IMG 1632 IMG 1654 IMG 1659 IMG 1620
IMG 1638 IMG 1641 IMG 1644 IMG 1663
IMG 1664 IMG 1702 IMG 1704 IMG 1716
IMG 1724 IMG 1739 IMG 1741 IMG 1752
IMG 1756 IMG 1776