พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฐปก.เนิน ๗๐๐

timeline 20180710 144257 timeline 20180710 144320 timeline 20180710 144342 timeline 20180710 144353
timeline 20180710 144405 timeline 20180710 144425 timeline 20180710 144434 timeline 20180710 144701
timeline 20180710 144634 timeline 20180710 144710